Dødsbo

Håndtering af et dødsbo

Når en person er afgået ved døden vil der i langt de fleste tilfælde være en form for arv, som skal dels blandt afdødes arvinger. Mange mennesker er i dag ikke klar over, hvad der skal ske når man står i den situation, før de selv har prøvet det. Der er mange spørgsmål om, hvem der tager sig af hvad? og hvad man har af muligheder som arving?

Vi vil her på siden forsøge at give dig der står tilbage, et overblik over hvad man skal gøre og hvilke muligheder man har.

Dødsbo

Hvem skal anmelde dødsfaldet til skifteretten?

Efter et dødsfald er det som regel præstens opgave at anmelde dødsfaldet til folkeregisteret og skifteretten, som derefter sender besked til skattevæsenet hurtigst muligt.

Hvad med begravelsen?

Det er det mest almindelige at den nærmeste familie tager sig af begravelsen. Hvid tilfældet skule opstå, hvor der ikke er nogen familie vil det være kommunen der håndterer sagen.

Hvad kan man gøre inden skifteretten? Og hvad må man gøre?

Inden skifteretten har haft din sag oppe og har taget stilling til hvorledes boet skal behandles, er det afdødes pårørende, der skal sørge for at afdødes værdier bliver opbevaret ordenligt. Det er dog skifteretten, som har ansvaret over boet og kun skifteretten kan disponere over eller give tilladelse til, at andre kan disponere over dødsbo og aktiver. Som før nævnt er det kun pårørendes pligt at sørge for betryggende opbevaring. De har altså ikke disponerings ret og må derfor ikke begynde at dele eller sælge afdødes ting eller betale regninger. Det er samtidig forpligtet pårørende, at informere skifteretten, hvis de har mistanke til eller kendskab til at afdødes aktiver ikke opbevares korrekt.

Skifteretten vil normalt kontakte kontaktpersonen i boet 3 – 4 uger efter dødsfaldet. I nogle tilfælde kan sager ordnes ved et telefonmøde mellem kontaktpersonen og en medarbejder i skifteretten. I andre tilfælde skal overdragelsen af skifterettens beslutning klares ved et møde i skifteretten.

Find en dødsboadvokat til privat skite med Ageras

Udlevering af boet

Berigtigelsen (udlevering af boet til behandling) af dødsboet, sker ved at skifteretten udsteder en skrifteretsattest til enten arvingerne, en efterlevende ægtefælle eller bobestyrer. Når boet er udleveret er det så op til arvingerne eller efterlevende ægtefælle at beslutte om vedkommendes dødsbo skal behandles ved privat skifte eller som bobestyrerskifte.