Forenklet privat skifte

Forenklet privat skifte er en mere enkel skifteform, som kan vælges såfremt man har mulighed for det. Der er diverse betingelser for forenklet privat skifte, som man skal overholde.

Ved forenklet privat skifte er det et most, at de samme betingelser som kræves ved almindeligt privat skifte er overholdt. Dog skal der ved forenklet skifte ikke indleveres en boopgørelse.

Ved denne skifteform er der dog forskelle på om det enten er ægtefælle som står som ene arving eller om det er almene arvinger.

Hvis det ikke er ægtefællen som ene arving (altså andre arvinger) der anmoder om forenklet privat skifte, er der flere betingelser som boet skal overholde for at kunne udleveres til forenklet privat skifte:

Yderligere krav til forenklet privat skifte

 

  • Dødsboet må ikke være bo- eller tillægsboafgifts pligtig.
  • Ingen af arvingerne, som må være repræsenteret ved værge eller skifteværge.
  • Der må ikke være legatarer i boet.
  • Boet må ikke være skattepligtig
  • Afdøde må ikke have drevet selvstændig erhvervsvirksomhed
  • Til slut må der ikke være aktiver, som er skattemæssigt ned- eller afskrivningsberettiget

Hvis disse krav overholdes og boet kan udleveres til forenklet privat skifte, skal der indleveres en åbnings-status i forbindelse med boets udlevering.
Hvis det er ægtefællen som anmoder om forenklet privat skifte, må der heller ikke være nogle legatarer i boet. Hvis ægtefællen står som ene arving og er i situationen, hvor vedkommende skal efterleve den afdødes skattemæssige situation, skal der ikke indleveres en åbnings-status ved udlevering. Der kan derimod ventes op til 6 måneder med at indlevere åbnings-status.

 

Hvis du i stedet ønsker mere information om privat skifte, tryk her