Testamente

Hvad er et testamente?

Et testamente er et juridisk bindende dokument, som beskriver afdødes sidste vilje. Det er her man bestemmer, hvad der skal ske med ens ejendele og hvorledes de skal fordeles. Man fortæller hvem der skal have dispositionsret over ens værdigenstande, ejendele og ejendom.

Et testamente skal som hovedregels oprettes skriftligt. Det kan dog anses som værende juridisk bindende som mundtligt, hvis der er tilstrækkelige beviser og alle er indforstået med at respektere det. Hvis en eller flere arvinger ikke er enige, findes der særlige formkrav til testamentet. Disse krav er grundregel for oprettelse af et normalt testamente.  Det kan være deciderede formelle krav og kompetencekrav m.m. for at dispositionen over den afdødes efterladte ejendele kan kendes gyldig.

 

3 typer af testamente

Der findes tre forskellige typer testamenter; notartestamente, vidnetestamente og nødtestamente.

Notartestamente oprettes over for en notar, som ved påtegning af testamentet bekræfter en række ting, for at understrege gyldigheden af testamentet. Én af de mest væsentlige forhold notaren bekræfter er, at testatoren (altså den som skriver testamentet) er i stand til at forstå dispositionen.

Notaren har også til opgave at opbevare en part af testamentet, og indberetter samtidig oprettelsen af testamentet til Centralregistret for Testamenter.

Når man opretter et vidnetestamente, skal der som navnet lyder indgå vidner i oprettelsen, Reglerne påskriver at der skal deltage 2 vidner, som begge er valgt af testator. Ellers indgår de samme betingelser som ved notartestamente. Den eneste forskel er vidnernes deltagelse.

Der findes en tredje mulighed, nemlig et nødtestamente. Et nødtestamente kan oprettes af en person, som er forhindret i at oprette et almindeligt testamente. Det kan enten skyldes sygdom, eller et nødstilfælde, som gør at testator er forhindret.
I 2008, blev arveloven formet således, at der er ingen reelle formkrav til et nødtestamente. Derfor kan man f.eks. oprette et nødtestamente som et holografisk testamente, hvis det er underskrevet af testator.

Varigheden for et nødtestamente vil udløbe, hvis testator har været i stand til at oprette et sædvanligt testamente, men har undladt at gøre sådan.