Åbningsstatus

Åbningsstatus ved Privat skifte

Når man skal aflevere en åbnings status ved et privat skifte, skal værdien af af den afdødes aktiver og passiver pr. dødsdagen angives heri. Denne åbnings status skal indgives til skifteretten inden seks måneder efter udleveringen af dødsboet.

Åbnings status er ikke den endelige opgørelse over passiver og aktiver, men er lavet for at give arvingerne et godt overblik dødsboet.

De aktiver som skal angives i en åbningsstatus er; penge, værdipapirer, indestående i bank, løsøre osv.. Det er aktiverne som afdøde ejede, da vedkommende døde. Normalt finder man disse oplysninger i afdødes bank, f.eks. fra et kontoudtog, eller fra den afdødes regnskabs bilag.
Samtidig skal der også angives, hvilken gæld afdøde måtte have haft, da han døde. Normalt vil afdødes kreditorer kontakte arvingerne ved at sende en regning til dødsboet i løbet af kort tid. Hvis ingen kontakter dødsboet, eller selv om der er nogle som tager kontakt, skal der stadig udsendes proklama i statstidende. Det er en meddelelse i avisen, hvori man oplyser at den afdøde er død og dem som har penge til gode, skal komme og kræve dem. Eventuelle kreditorer har så 8 uger fra annonceringen, til at henvende sig.

Åbningsstatus sendes i 2 eksemplarer til skifteretten, som så videresender det ene eksemplar til SKAT. Det er samtidig altid en god ide at beholde et eksemplar selv.

Du kan finde en blanket til en åbningsstatus ved privat skifte her

 

Åbningsstatus ved bobestyrerskifte

Ved et bobestyrerskifte er det som regel bobestyreren som sørger for åbningsstatus. I bobestyrers åbningsstatus skal det fremgå om boet evt. skulle være insolvent, solvent eller tvivlsomt solvent.
Hvis boet så er solvent, hvilket vil sige at værdien af afdødes aktiver overstiger værdien af gælden, kan arvingerne herefter få bestemmelsesret over boet.